Hostel Deco

Regulamin Hostel Deco

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU W HOSTELU DECO W KRAKOWIE

1. Recepcja hostelu czynna jest 24 godziny na dobę.

2. Łóżka w pokojach wieloosobowych oraz pokoje prywatne wynajmowane są na doby hostelowe.
Doba hostelowa rozpoczyna się w dniu wynajmu. Gości oczekujemy o dowolnej porze. Pokój lub łóżko oddane zostaną do dyspozycji gości najwcześniej jak to możliwe przy uwzględnieniu faktu, że wymagają one wcześniejszego przygotowania, a goście zajmujący je w dniu poprzedzającym winni wymeldować się do godziny 11.00.
Doba hostelowa kończy się o godzinie 11.00 i do tego czasu pokój winien być zwolniony, a klucz zwrócony na recepcję hostelu. Wymeldowanie winno być zgłoszone recepcji hostelu nawet w przypadku, w którym gość nie ma obowiązku zwrócić klucza.
Jeśli gość nie określił czasu pobytu, najmując łóżko w pokoju wieloosobowym lub pokój prywatny, przyjmuje się, że zostały one wynajęte na jedną dobę.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, gość hostelu powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
Niewymeldowanie się do godziny 12.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
W przypadku gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 12.00, a pokój ten lub łóżko to jest zarezerwowane na koleją dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.

3. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.hosteldeco.pl, przy użyciu karty kredytowej, wówczas rezerwacja automatycznie jest rezerwacją potwierdzoną.
Rezerwacji można dokonywać również osobiście w recepcji hostelu, telefonicznie pod numerem (0048)12 631-07-45 lub mailowo pod adresem e-mail: hostel@hosteldeco.pl, jednakże wówczas rezerwacja wymaga dodatkowego potwierdzenia, którego można dokonać na dwa sposoby:
- kartą kredytową - podanie numeru i daty ważności karty kredytowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pobranie równowartości należności za pierwszą z rezerwowanych nocy w przypadku niepojawienia się gościa bądź zbyt późnego skasowania rezerwacji,
- zaliczką w wysokości należności za pierwszą z rezerwowanych nocy - płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Niedokonanie wpłaty w w/w terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.

4. Rezerwacja może zostać skasowana lub zmieniona jeśli recepcja hostelu zostanie o tym poinformowana mailowo nie później niż 48 godzin przed datą kasowanej rezerwacji (tz. rezerwacja dokonana na 10 maja może być skasowana do północy 7 maja). Wówczas wpłacona zaliczka zostanie zwrócona na konto, z którego została przysłana, a z karty kredytowej nie zostaną pobrane żadne środki. W innym razie zaliczka przepada lub z karty kredytowej zostanie pobrana należność za 1 dobę.

5. Potrzebą otrzymania faktury należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji. Faktura może być wystawiana najpóźniej w 7 dniu od dnia zapłaty (zarówno zaliczki jak i należności końcowej), termin powyższy ulega wydłużeniu do 3 miesięcy gdy faktura ma być wystawiona na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Po upływie powyższych terminów hostel odmówi wypisania faktury.

6. Osoby ubiegające się o wizę wzjadową do Polski, winny zgłosić w recepcji hostelu, potrzebę uzyskania listu do ambasady potwierdzającego dokonanie rezerwacji. List taki zostanie sporządzony i przesłany na podany numer faxu lub adres email nie później niż w ciągu 24 godzin od uiszczenia pełnej należności za zarezerwowany pobyt. Należność ta nie podlega zwrotowi w przypadku skasowania lub zmiany potwierdzonej rezerwacji.

7. Hostel może ustalić okres minimalnego wynajmu (np. 3 doby). Wówczas do potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki stanowiącej równowartość należności za cały minimalny pobyt; pobyt ten nie może zostać skrócony poniżej minimalnej ilości nocy; w razie późnego odwołania rezerwacji z karty kredytowej zostanie pobrana należność za okres minimalnego pobytu.

8. Łóżka w pokojach wieloosobowych oraz pokoje prywatne wynajmowane są konkretnym osobom, każda z nich przy meldowaniu się obowiązana jest okazać dowód tożsamości.
Niedopuszczalne jest użyczanie bądź przekazywanie pokoi prywatnych oraz łóżek w pokojach wieloosobowych innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który gość uiścił należną za pobyt opłatę.

9. W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca), dlatego goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami obu płci. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.

10. Osoby niezameldowane w Hostelu mogą przebywać w pokoju gościa w godzinach od 6.00 do 23.00

11. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23.00 do 6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hostelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości oraz mieszkańców sąsiednich kamienic.

12. Ostatnia osoba opuszczająca pokój wieloosobowy i każdy opuszczający pokój prywatny powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. W razie utraty klucza pobierana jest opłata w kwocie 50 PLN.

13. Pościel i ręczniki wliczone są w cenę wynajmu. Na gości czekają łóżka już nakryte natomiast ręczniki odbierane są z recepcji hostelu po wpłaceniu kaucji w wysokości 10 PLN. Kaucja ta jest zwracana w momencie zwrotu przez gościa nieuszkodzonego ręcznika na recepcję hostelu.

14. Podczas dłuższych pobytów pokoje są sprzątane po trzeciej dobie hostelowej. Natomiast pościel jest wymieniana po siódmej dobie hostelowej.

15. Hostel oddaje do dyspozycji wszystkich gości tzw. części wspólne: kuchnie, świetlicę oraz ogródek. Prosimy o zachowanie tych miejsc w porządku i czystości.

16. Na terenie hostelu obowiązuje zakaz palenia. Palić można wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych czyli na balkonach oraz w hostelowym ogródku. Osoby nieprzestrzegające tego zakazu zostaną obciążone opłatą w wysokości 100 PLN, stanowi ona pokrycie kosztów prania zasłon, firan, narzut, wykładzin, dywanów, pościeli i innych tekstyliów znajdujących się w pomieszczeniu, w którym zakaz palenia złamały.

17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

18. Bez zgody recepcji nie wolno przenosić wyposażenia pokoi.

19. Na życzenie gościa hostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
* budzenie o wyznaczonej godzinie
* przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w sejfie w czasie pobytu gościa w hostelu
* przechowywanie bagażu gości przed zameldowaniem oraz po wymeldowaniu gościa z hostelu
* udostępnianie zamykanych szafek (tzw. lockers'ów);
* pranie - usługa dostępna tylko dla klientów indywidualnych. Nieodpłatnie przysługuje jeden bęben (maksymalnie 5 kg) na rezerwację. Obsługę pralki i suszarki prowadzą pracownicy hostelu.
*internet - 2 ogólnodostępne stanowiska komputerowe oraz WiFi w całym budynku (hasło do internetu bezprzewodowego udostępniane jest gościom na recepcji hostelu)

20. Studenci polskich szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia mogą skorzystać tzw. oferty studenckiej. Osoba chcąca skorzystać z oferty studenckiej winna okazać ważną legitymację studencką.

Oferta studencka obejmuje wyłącznie nocleg - nie jest w nią wliczone śniadanie ani ręczniki - a przez własne obleczki rozumiane jest prześcieradło, poszwa na kołdrę oraz poszewka na poduszkę, a nie sam śpiwór (ze względów sanitarnych). Rezerwacje w ofercie studenckiej przyjmowane są z maksymalnie dwutygodniowym wyprzedzeniem. Oferta studencka nie obowiązuje w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, wakacji (od 1 lipca do 30 września 2008), sylwestra ani podczas długiego weekendu majowego.

21. Hostel może odmówić zakwaterowania lub też wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

22. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

23. Hostel pozostaje pod całodobową opieką agencji ochrony Juwentus.

24. Części wspólne hostelu są całodobowo monitorowane.

25. Hostel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług osoby w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile przedmioty te pozostawały w zamkniętym pomieszczeniu. Przez zamknięte pomieszczenie rozumie się zamknięty na klucz pokój prywatny lub zamkniętą na kłódkę szafkę (tzw. Lockers). Kłódki do szafek odbierane są z recepcji hostelu po wpłaceniu kaucji w wysokości 10 PLN. Kaucja ta jest zwracana w momencie zwrotu przez gościa nieuszkodzonej kłódki na recepcję hostelu.
Gość powinien zawiadomić recepcję hostelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

26. Odpowiedzialność hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

27. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa mogą na jego prośbę zostać odesłane na adres wskazany przez gościa i na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hostel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego okresu zostaną one wyrzucone.

29. Kierownictwo i personel Hostelu dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Jednakże zwraca się uwagę P.T. Gości by mieli na uwadze iż korzystają z usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

30. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja .

DYREKCJA HOSTELU

Powrót
snapchat : ayman1915